در سال‌های اخیر و با تشکیل نهاد مدیریت راهکارهای جامع و اصلاح ساختار مدیریت روابط مشتریان به عنوان ساختارهای ویژه مرتبط با مشتریان و سپس تفکیک محل فعالیت آن‌ها از سایر بخشهای فعال در شرکت، تحولی شگرف نیز در فرآیند ارتباط و تماس با رایورز برای طرفهای تعامل پدید آمد.

در اين بخش مشخصات تمامي واحدهای فعال رايورز در تهران و سراسر کشور ارائه شده است و راهنمای مناسبی برای تماس با گروه‌های کاری شرکت در تهران و شهرستان‌ها می‌باشد.


مشاهده وضعیت رزومه ارسال شده شما
برای مشاهده وضعیت رزومه خود کد پیگیری رزومه را وارد کنید

همکاری با ما

لیست موقعیت های شغلی
مهارت‌ها
 • دانش عمومي سازماني (آشنايي با زنجيره ارزش، فرآيندهاي سازماني و غيره)
 • دانش پايه (در مورد مديريت منابع انساني، رفتار سازماني، استراتژي، مارکتينگ و مباحث مرتبط)
 • توانايي مستندسازي فرآيندها (آشنايي با تکنيک‌ها و ابزارها مانند Visio، Sipoc، BPMN)
 • توانايي کار با کامپيوتر شامل برنامه‌هاي کاربردي پراستفاده (مثل Office)
 • آشنايي با فرآيند جذب و استخدام
 • آشنايي با مباني فرآيند مديريت عملکرد
 • آشنايي با مباني فرآيند آموزش و توسعه
 • آشنايي با فرآيند جبران خدمات
 • آشنايي با قانون کار و تامين اجتماعي
 • توانايي تعريف درست و حل مسئله
 • مهارت برقراري و مديريت ارتباط مؤثر
رشته‌های مرتبط
سابقه کاری
 • 1 سال
وظایف کلیدی شغل
 • جذب نيروهاي مناسب در زمان مناسب و براي سمت شغلي مناسب
 • مديريت عملکرد و توسعه ي نيروهاي سازمان
 • مديريت کارراهه شغلي کارکنان
 • مديريت نظام جبران خدمات
 • مديريت روابط و حل تعارضات سازماني
مهارت‌ها
 • آشنايي با يکي از نرم افزارهاي کاربردي فروش يا CRM
 • تسلط بر مهارت هاي ميان فردي و روش هاي مشتري مداري
 • مهارت کار تيمي
 • مهارت برقراري و مديريت ارتباط مؤثر
 • مهارت در فنون مذاکره
رشته‌های مرتبط
سابقه کاری
 • 2 سال
وظایف کلیدی شغل
 • فروش و انجام امور مربوط به قراردادها
 • پيگيري انجام تعهدات مشتري
مهارت‌ها
 • توانايي کار با کامپيوتر شامل برنامه‌هاي کاربردي پراستفاده (مثل Office)
 • برخورداري از فنون بيان و ارتباط با مشتري
 • آشنايي با ITIL
رشته‌های مرتبط
سابقه کاری
 • 2 سال
وظایف کلیدی شغل
 • پاسخگويي تلفن هاي وارده به مرکز تماس
 • بررسي تماس هاي تيم مرکز تماس و اموزش و کمک جهت رفع نواقص
 • تهيه گزارشات و مستندات مربوط به تماس هاي واحد مرکز امداد مشتريان
مهارت‌ها
 • آشنايي با Querry نويسي (ترجيحا SQL)
 • آشنايي با کد نويسي (ترجيحا #C)
 • آشنايي با مفاهيم پايگاه داده
 • آشنايي با تدوين و تحليل فرآيندها
رشته‌های مرتبط
سابقه کاری
 • 1 سال
وظایف کلیدی شغل
 • تدوين و تحليل فرآيندها
 • پشتيباني از سيستم ها
 • ساخت دشبورد
 • مستند سازي فرآيندها و طراحي و به روز رساني آنها
مهارت‌ها
 • آشنا با نرم افزارهاي حوزه مالي (مديريت وجوه نقد)
 • تسط بر نرم افزارهاي Office
رشته‌های مرتبط
سابقه کاری
 • 2 سال
وظایف کلیدی شغل
 • ثبت اسناد مالي
 • مغايرت گيري
 • ثبت تنخواه
 • ثبت صورت معاملات فصلي
 • گزارش دهي
مهارت‌ها
 • تسلط بر مفاهيم پايگاه داده
 • تسلط بر مديريت و کوئري نويسي MS SQL Server
 • تسلط به چرخه حيات نرم افزار
 • آشنايي با ابزارهاي تحليل و طراحي سيستم
 • آشنايي با متدولوژيهاي ساخت نرم افزار
 • آشنايي با مفاهيم معماري نرم افزار و الگوهاي طراحي
 • دانش برنامه نويسي VB6
 • دانش برنامه نويسي C#
 • دانش طراحي با Xaml
 • دانش MVVM
 • دانش کوئري نويسي با LINQ
 • دانش Entity Framework
 • دانش Service Oriented Architechture
رشته‌های مرتبط
سابقه کاری
 • 2 سال
وظایف کلیدی شغل
 • ساخت و توسعه سيستم
 • نگهداري و پشتيباني فني سيستم
 • ساخت نگارش سيستم
 • اجراي ضوابط و استاندارهاي فني بخش
 • مديريت دانش سازماني
مهارت‌ها
 • تسلط بر مفاهيم پايگاه داده
 • تسلط بر مديريت و کوئري نويسي MS SQL Server
 • تسلط به چرخه حيات نرم افزار
 • آشنايي با ابزارهاي تحليل و طراحي سيستم
 • آشنايي با متدولوژيهاي ساخت نرم افزار
 • آشنايي با مفاهيم معماري نرم افزار و الگوهاي طراحي
 • دانش برنامه نويسي VB6
 • دانش طراحي با Xaml
 • دانش MVVM
 • دانش Entity Framework
 • دانش Service Oriented Architechture
 • دانش کوئري نويسي با LINQ
رشته‌های مرتبط
 • مهندسي کامپيوتر
 • مهندسي IT
سابقه کاری
 • 1 سال
وظایف کلیدی شغل
 • ساخت و توسعه سيستم
 • نگهداري و پشتيباني فني سيستم
 • ساخت نگارش سيستم
 • اجراي ضوابط و استاندارهاي فني بخش
 • مديريت دانش سازماني
مهارت‌ها
 • تسلط بر مفاهيم پايگاه داده
 • تسلط بر مديريت و کوئري نويسي MS SQL Server
 • آشنايي با مفاهيم سيستمهاي سازماني (MIS/ERP)
 • تسلط به چرخه حيات نرم افزار
 • آشنايي با ابزارهاي تحليل و طراحي سيستم
 • تجربه ي کار با يکي از ابزارهاي تست
 • تسلط بر مفاهيم و استانداردهاي تست و تضمين کيفيت نرم‌افزار
رشته‌های مرتبط
سابقه کاری
 • 1 سال
وظایف کلیدی شغل
 • ساخت و ارائه نگارش سيستم ها
 • کنترل کيفي نگارش سيستمها
 • توسعه و نگهداري سناريو هاي تست
 • مديريت دانش سازماني
 • پشتيباني تيمهاي اجرايي جهت اشکالات محيط اجراي سيستمها (ويندوز، SQL، قفل و غيره)
مهارت‌ها
 • آشنايي با مفاهيم اوليه شي گرايي
 • آشنايي با زبان PHP و يکي از فريم ورک هاي Laravel‌يا Symphony
 • آشنايي با پايگاه داده هاي MySQL‌ يا PostgreSQL
رشته‌های مرتبط
سابقه کاری
 • 1 سال
وظایف کلیدی شغل
 • ساخت ماژول هاي جديد يا رفع اشکال ماژول هاي موجود در سيستم
 • مشارکت در پشتيباني فني
مهارت‌ها
 • آشنايي با ابزارهاي Source control
 • آشنايي با CSS / HTML
 • تسلط بر مفاهيم OOP
 • تسلط بر مفاهيم بانک هاي اطلاعاتي و TSQL
 • تسلط بر برنامه نويسي Back End با استفاده از dot Net Framework و زبان #C
 • تسلط بر برنامه نويسي Front end با زبان java script, JQuery
رشته‌های مرتبط
سابقه کاری
 • 2 سال
وظایف کلیدی شغل
 • ساخت ماژول هاي جديد يا رفع اشکال ماژول هاي موجود در سيستم
 • تجزيه و تحليل مسئله در تعامل با مدير پروژه و مشتري و ارائه راهکار مناسب
 • تجزيه و تحليل مسئله در تعامل با مدير پروژه و مشتري و ارائه راهکار مناسب
 • مشارکت در پشتيباني فني
 • بازبيني و بهبود فرآيندهاي توسعه با مطالعه، بررسي و پيشنهاد تغييرات در رويه هاي سيستم
مهارت‌ها
 • آشنايي با مفاهيم اوليه شي گرايي
 • آشنايي با زبان برنامه نويسي #C
 • تسلط بر مفاهيم بانک هاي اطلاعاتي و TSQL
 • آشنايي با مفاهيم BPM و مدل سازي فرآيندها با استاندارد BPMN2
 • تسلط بر مهارت هاي ميان فردي و روش هاي مشتري مداري
رشته‌های مرتبط
سابقه کاری
 • 2 سال
وظایف کلیدی شغل
 • طراحي، مکانيزاسيون و استقرار فرآيندها و سيستم هاي فرآيندي
 • ارائه خدمات پشتيباني و آموزش به مشتريان
 • ارائه راهکارهاي مناسب و مبتني بر BPM به مشتريان
 • شناسايي و تحليل نيازهاي جديد جهت ارتقا قابليت هاي ابزار بر بستر BPMS
مهارت‌ها
 • تسلط بر برنامه نويسي Back End با استفاده از dot Net Framework و زبان #C
 • تسلط بر مفاهيم OOP
 • تسلط بر مفاهيم بانک هاي اطلاعاتي و TSQL
 • آشنايي با CSS / HTML
 • تسلط بر Web forms, ASP.NET, Web API
 • آشنايي کافي با ORMها مانند NHibernate
 • تسلط بر برنامه نويسي Front End با زبان JavaScript
 • آشنايي کافي با مفاهيم Design patterns
رشته‌های مرتبط
سابقه کاری
 • 5 سال
وظایف کلیدی شغل
 • ساخت ماژول هاي جديد يا رفع اشکال ماژول هاي موجود در سيستم
 • تجزيه و تحليل مسئله در تعامل با مدير پروژه و مشتري و ارائه راهکار مناسب
مهارت‌ها
 • تجربه ي کار با يکي از ابزارهاي تست
 • توانايي مستند سازي مفاهيم و سناريوي تست
 • تسلط بر مفاهيم و استانداردهاي تست و تضمين کيفيت نرم‌افزار
 • تسلط بر تکنيک‌هاي توليد Test Case
 • تسلط بر مفاهيم بانک هاي اطلاعاتي و TSQL
رشته‌های مرتبط
 • مهندسي کامپيوتر
 • مهندسي صنايع
 • مهندسي IT
سابقه کاری
 • سال
وظایف کلیدی شغل
 • کنترل کيفي نگارش سيستمها
 • طراحي و پياده سازي تست هاي مکانيزه
 • تهيه مستندات و راهنماي سيستم ها
مهارت‌ها
 • آشنايي با کتابخانه‌هاي پرکاربرد Frontend مانند Vue، Angular، jQuery
 • تسلط بر مفاهيم بانک هاي اطلاعاتي و TSQL
 • تسلط بر برنامه نويسي Back End با استفاده از dot Net Framework و زبان #C
 • تسلط بر برنامه نويسي Front End با زبان JavaScript
 • آشنايي با CSS / HTML
 • تسلط بر Web forms, ASP.NET, Web API
 • آشنايي کافي با ORMها مانند NHibernate
 • آشنا با MVC و Rest
 • تسلط بر مفاهيم OOP
رشته‌های مرتبط
 • مهندسي کامپيوتر
 • مهندسي IT
سابقه کاری
 • 5 سال
وظایف کلیدی شغل
 • راهبري تيم فني و تعامل مناسب با اعضاي تيم
 • تحليل مشکلات فني با همکاري با مدير محصول و ارائه ي پيشنهادات مناسب
 • ساخت ماژول هاي جديد و رفع اشکال ماژول هاي قبلي با کدهاي قابل تست، امن و بهينه
مهارت‌ها
 • تسلط بر مفاهيم پايگاه داده
 • تسلط به چرخه حيات نرم افزار
 • آشنايي با ابزارهاي تحليل و طراحي سيستم
 • آشنايي با متدولوژيهاي ساخت نرم افزار
 • دانش کوئري نويسي با LINQ
 • دانش Entity Framework
 • دانش Service Oriented Architechture
 • مسلط به TypeScript، Angular و JavaScript
 • مسلط به ngRx و RxJs
 • تسلط بر مديريت و کوئري نويسي MS SQL Server
رشته‌های مرتبط
 • مهندسي کامپيوتر
 • مهندسي IT
سابقه کاری
 • 2 سال
وظایف کلیدی شغل
 • ساخت و ارائه نگارش سيستم ها
 • ساخت و توسعه سيستم
 • رفع مشکلات فني
 • نگهداري و پشتيباني فني سيستم
 • اجراي ضوابط و استاندارهاي فني بخش
مهارت‌ها
 • دانش استراتژي‌ها و تکنيک‌هاي فروش محصولات و خدمات
 • دانش پايه بازاريابي و برند
 • دانش حوزه عملياتي (Domain)
 • دانش هوشمندي کسب ‌وکار
 • توانايي کار با کامپيوتر شامل برنامه‌هاي کاربردي پراستفاده (مثل Office)
 • تجربه مفيد استقرار پروژه‌هاي نرم افزاري
رشته‌های مرتبط
سابقه کاری
 • 1 سال
وظایف کلیدی شغل
 • شناسايي و بهره برداري از فرصت‌هاي تجاري
 • بررسي و تحليل وضع موجود و نياز و انتظارات مشتري
 • استقرار و پشتيباني محصولات رايورز در محيط مشتري
 • ارائه ي خدمات مشاوره ي درون/ برون سازماني
 • وفادار سازي مشتري و تقويت برند رايورز در ذهن مشتري
مشخصات فردی
اطلاعات تماس

لطفا نام فایل رزومه به انگلیسی باشد.

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

19 + 0 =
لطفا این مساله ساده ریاضی را حل کنید