فرآیندها قلب تپنده هر سازمان هستند، به عبارتی دیگر با استفاده از اجرای صحیح فرآیندها، دستیابی به اهداف استراتژیک میسر می‌شود. با بهبود فرآیندهای کسب و کار، ارزش ارائه شده به مشتری افزایش می‌یابد. مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)، رویکردی سیستماتیک است که به کارگیری آن منجر به افزایش کارایی و اثر بخشی فرآیندهای سازمان شده و انعطاف‌پذیری سازمان را در برابر تغییرات اجتناب‌ناپذیر (که غالبا به دلیل شرایط بازار اتفاق می‌افتد)، افزایش می‌دهد.

همه این موارد، لزوم حرکت در مسیر «تبدیل سازمان وظیفه گرا به سازمان فرآیند مدار» را آشکار می‌سازد و این حرکت، دارای مراحلی است که سازمان تنها با کسب توانایی‌ها و قابلیت‌های مورد نیاز، می‌تواند از یک مرحله به مرحله بالاتر ارتقاء یابد. به همین منظور و برای کمک به سازمان‌ها در راستای تهیه نقشه راه، مدل‌های بلوغ مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM maturity model) معرفی گردیده‌اند.

مدل‌های بلوغ، امکان ارزیابی و سنجش جایگاه سازمان از منظر مدیریت فرآیندهای کسب و کار را فراهم نموده و قابلیت‌های مورد نیاز سازمان را برای صعود به مراحل بالاتر و دستیابی به موفقیت‌ها مشخص می‌نمایند. از جمله توانمند سازها در مسیر مذکور، فناوری اطلاعات است که نقش آن در کلیه مراحل چرخه حیات فرآیند شامل مدل‌سازی ،اجرا و بهبود فرآیندهای کسب و کار، شناخته شده و تثبیت شده است. اما آن چه که اثربخشی این نقش (فناوری اطلاعات) را در بهبود جایگاه سازمان -از منظر مدیریت فرآیندهای کسب و کار- مشخص می‌نماید، استفاده از تکنولوژی‌های مناسب در هر یک از مراحل است.

فرآیندهای عملیاتی

شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز، با ارائه نرم‌افزارها، ابزار و خدمات مناسب، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا در هر سطحی از بلوغ مدیریت فرآیندهای کسب و کار ، قابلیت‌های سازمان خود را ارتقاء داده و حرکت سازمان را در مسیر دستیابی به استراتژی‌های آن، تسهیل نمایند.

در صورتی که سطح بلوغ سازمان ، سطح «مبتنی بر قهرمان» باشد، «ماژول مدیریت وظایف رایورز» در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا با استفاده از آن، امکان تعریف کار، ارجاع، پیگیری، خاتمه و ... وجود داشته باشد. بدین ترتیب، علاوه بر کاهش هرج و مرج و بی نظمی در سطح سازمان، با تحلیل اطلاعات ثبت شده (با ابزارهای BI رایورز)، شناسایی فرآیندهای داخلی و در نتیجه صعود به مرحله بالاتر تسهیل می‌گردد.

در صورتی که سطح بلوغ سازمان، سطح «فرآیندهای پراکنده» باشد، از «سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار رایورز» (RayBPMS) جهت پشتیبانی از تمامی مراحل چرخه حیات فرآیندها -شامل مدل‌سازی، اجرا، پایش و بهبود فرآیندهای پراکنده- استفاده می‌گردد که به واسطه این امر، فرآیندهای پراکنده، مکانیزه شده و به تبع آن، سرعت و کیفیت انجام فرآیندها بهبود می‌یابد.

شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز علاوه بر مکانیزاسیون فرآیندهای اصلی هر سازمان به صورت سفارشی، برخی از فرآیندهای عمومی نظیر درخواست مرخصی، مأموریت، اضافه‌کاری، استخدام، درخواست کالا و ... را جهت افزایش بهره‌وری فرآیندهای عمومی و تیپ، طراحی و مکانیزه نموده است.

راهکار دیگری که در این سطح به سازمان‌ها ارائه می‌گردد، تجهیز واحد فناوری اطلاعات و یا واحد سیستم‌ها و روش‌ها به سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار رایورز (RayBPMS) می‌باشد. بدین ترتیب کلیه مراحل مدل‌سازی، اجرا و بهبود فرآیندهای سازمان توسط طراحان فرآیند همان سازمان انجام شده و تغییرات و بهبودها به سرعت در فرآیندها اعمال می‌گردد.

علاوه بر این، در این سطح ماژول مدیریت وظایف رایورز، برای حوزه‌هایی که فرآیندهای آن‌ها مشخص نشده است، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد تا علاوه بر بهبود عملکرد این حوزه‌ها و تحلیل اطلاعات به دست آمده، شناسایی فرآیندها تسهیل گردد.

در سطوح بالاتر مدل بلوغ (سطوح سوم، چهارم و پنجم)، اهمیت استفاده از سیستم‌های «مدیریت فرآیندهای کسب و کار» و «ابزار داشبورد مدیریتی رایورز» بیشتر نمود می‌یابد.

با به‌کارگیری ابزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار، سازمان قادر خواهد بود تا فرآیندهای خود را مدل‌سازی و اجرا نماید. هم‌چنین با استفاده از ابزار داشبورد مدیریتی رایورز موارد زیر انجام می‌پذیرد:

  • اندازه‌گیری شاخص‌های کلیدی عملکرد -مربوط به فرآیندها-
  • تحلیل اطلاعات فرآیندی
  • مشخص نمودن راهکارهای ایجاد بهبود و تغییر در فرآیندها

همچنین با توجه به این که فرآیندها، با ابزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار رایورز مدل‌سازی و اجرا شده‌اند، در برابر این تغییرات از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار خواهند بود. تغییرات با سرعت در فرآیند اعمال شده و چرخه جدیدی در فرآیند ایجاد می‌گردد.