به مناسبت روز حسابدار در پانزده آذر

1401/09/06

گروه شرکت‌های مهندسی نرم‌افزار رایورز، با عرض تهنیت این روز به تمامی حسابداران و فعالین حوزه‌ی مالی و با آرزوی توفیق روزافزون برای این عزیزان، امتیازات ویژه‌ای برای خریداران نرم‌افزارهای حوزه‌ی مالی در ماه آذر در نظر گرفته است. 

این امتیازات شامل تخفیف در بهای فروش، راه‌اندازی و ارائه‌ی خدمات آموزشی مازاد بدون دریافت هزینه می‌باشد.

اخرین اخبار