اخبار رایورز

« معرفی سیستم جامع مدیریت هزینه‌ها و بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد» توسط شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز برگزار شد

1401/01/14

اخبار رایورز

دعوت به حضور در چهارمین وبینار از سلسله همایش‌های تخصصی معرفی راهکارهای نوین رایورز در 15 اسفند سال1400

1400/12/04

اخبار رایورز

به یاد آزاده داننده عزیز دوست و همکار گرانقدرمان!

1400/11/30

اخبار رایورز

حضور شرکت مهندسی نرم افزار رایورز در همایش چالش ها و فرصت‌های حسابداری و علوم مالی در عصر نوین به مناسبت بزرگداشت روز حسابدار (دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال - در 15 آذر ماه )

 

1400/09/24

اخبار رایورز

تکمیل زنجیره‌ی سیستم‌های یکپارچه‌ی اطلاعات مدیریت رایورز (RayMIS) گامی دیگر به سوی استقرار ERP در شرکت الوند سپهر پارسیان

1400/09/09

اخبار رایورز

فروش ویژه نرم افزارهای رایورز به مناسبت روز حسابدار از ابتدای آذر ماه تا 20 دی ماه 1400

 

1400/09/01

اخبار رایورز

دعوت به حضور در سومین وبینار زنده و رایگان از سلسله همایش‌های تخصصی معرفی راهکارهای نوین رایورز در آبان ماه سال1400

 

1400/07/28

اخبار رایورز

دعوت به حضور در دومین وبینار از سلسله همایش‌های تخصصی معرفی راهکارهای نوین رایورز در بیست یکم مهرماه سال1400

 

1400/06/27

اخبار رایورز

سیستم‌های یکپارچه‌ی رایورز انتخاب سه شهرداری جدید در استان قزوین

1400/06/27

اخبار رایورز

توسعه رویکرد سیستمی در شرکت صنعتی دفتر کل کالا

 

1400/06/21

اخبار رایورز

کسب موفقیتی دیگر در برگزاری آنلاین و حضوری مجامع شرکتها با استفاده از سیستم جامع مدیریت سهامداران رایورز

 

1400/05/16

اخبار رایورز

شرکت تولیدی و بازرگانی سوشیانت فیدار در جمع مشتریان رایورز

 

1400/05/11

اخبار رایورز

شرکت سیمان تیس چابهار در جمع مشتریان واحدهای تولیدی و صنعتی شرکت رایورز

 

1400/05/10

اخبار رایورز

شرکت فرا افرند (زیر مجموعه منابع تغذیه الکترونیک) در جمع مشتریان سیستم‌های اطلاعات مدیریت (RayMIS) رایورز

1400/05/09

اخبار رایورز

توسعه رویکرد سیستمی شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE) با تامین سیستم اموال و دارائی ثابت و سامانه آنلاین دستیار جمعداری اموال

 

1400/05/05