راهکار موسوم به (RayCOST : Rayvarz COST System) مجموعه‌ای از سيستمها، ابزارها و روش‌های نظام‌مند برای ثبت و گزارش‌گيری محاسبات مربوط به بهای تمام شده محصولات و خدمات يك مؤسسه است كه شامل تشخيص، طبقه‌بندی، تخصيص، تجميع و گزارش‌گيری اقلام بهای تمام شده واقعی و مقايسه آن‌ها با بهای تمام شده استاندارد است.

اين راهكار، تجميع اقلام بهای تمام شده به منظور ارزيابی موجودی‌ها و تعيين سود (زيان) را فراهم مي‌آورد.

با استفاده از این راهکار، سازمان از طریق استقرار سيستم‌های عملياتی و اطلاعاتی مرتبط با حوزه اصلي فعاليتِ خود از یکسو و استقرار سيستم‌های پشتيبان حوزه مالي و اداري از سوی دیگر، امكان محاسبه و بازيابي اطلاعات بهای تمام شده محصولات و خدمات خود را به صورت مرحله‌ای و نهايي فراهم مي‌سازد.

ویژگی‌های سیستم

RayCost

ویژگی‌های بارز

 • دارا بودن ترکیبی هدفمند از سیستم‌ها و روش‌ها
  • روش‌ها: شامل شناخت، طراحي مفهومي و تدوين روش‌ها و رويه‌های اجرايی و اطلاعاتی است.
  • سيستم‌ها: مجموعه سيستم‌ها و ابزارهايي است كه در تعامل با يكديگر امكان هزينه‌يابي و محاسبه بهای تمام شده محصولات (كالاها و خدمات) را بر اساس روش‌های مدون شده فراهم مي‌سازد.

 

 • پوشش دادن نیازهای حوزه بهای تمام شده بنگاه‌ها با فعالیت‌های گوناگون
  • مؤسسات توليدی با تنوع و پيچيدگی متوسط در ساخت محصولات
   پياده‌سازی سيستم‌های منجر به هزينه‌يابی و بهای تمام شده در اين گونه مؤسسات توليدی، به سيستم‌های خاص حوزه توليد (مانند سيستم اطلاعات مهندسي و سيستم ثبت عملکرد و كنترل توليد) نياز ندارد. به همين دليل با در اختيار داشتن اطلاعات آماری توليد، امكان محاسبه به سهولت فراهم مي‌باشد. در چنين حالتي با توجه به تعبيه ماژول ساده شده اطلاعات مهندسي و استانداردهای ساخت در سيستم بهای تمام شده، سيستم قادر به محاسبه بهای تمام شده محصولات، طي يك دوره خاص مي‌گردد. كارخانجات توليد سيمان، دارو، منسوجات و هم‌چنين معادن را مي‌توان در اين گروه از مؤسسات طبقه‌بندی نمود.
  • مؤسسات توليدی با تنوع و پيچيدگي زياد در توليد محصولات
   در اين گونه مؤسسات، توليد هر محصول حتي در يك دوره خاص معمولاٌ مي‌تواند با اتكاء به روش‌ها و منابع مختلف (تنوع در ماده مصرفي يا ماشين آلات مختلف و گوناگون) صورت پذيرد. در اين گروه از شركت‌ها جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز (مثلاٌ فرمولاسيون و آمار توليد به تفكيك روش ساخت) مي‌بايستي به كمك سيستم‌هاي خاص حوزه مهندسي و توليد صورت پذیرد. سيستمهاي حوزه توليد اين امكان را در اختيار كاربران قرار مي‌دهند كه ضمن امكان معرفي روش اصلي توليد (يعني آن چه كه در مؤسسه مزبور جاري است) روش‌ها (نگارش/Version) و فرمولاسيون متفاوت توليد يك محصول را معرفي و آمار توليد هر روش را جداگانه جمع آوري و ثبت نمايد. در اين روش اطلاعات حوزه توليد پس از ويرايش و كنترل‌هاي لازم در اختيار سيستم بهاي تمام شده قرار مي‌گيرد و آن را قادر مي‌سازد تا بهاي تمام شده محصولات را كه در طول دوره مي‌تواند به روش‌هاي متفاوت توليد شده باشد، محاسبه نمايد. صنايعي نظير قطعه سازي، شيميايي، ريخته‌گري و لوازم خانگي از جمله اين صنايع مي باشند.
  • مؤسسات توليد سفارشي و پروژه‌اي
   ويژ گي عام در ماهيت توليد چنين مؤسساتي، وجود برخي تفاوت‌ها در تكرار ساختِ سفارش جديد نسبت به موارد مشابه قبلي و يا اجراي يك پروژه به شيوه‌هاي متفاوت مي‌باشد. در اين حالت اين امكان فراهم ميشود كه هزينه‌هاي مستقيم محصول/ سفارش/ پروژه (شامل مواد و دستمزد) شناسایي و سپس به كمك سيستم اوقات كار (Time Sheet) و سيستم ثبت عملكرد توليد، كاركرد مراكز هزينه توليدي سفارش/پروژه تعيين شده، سهم بري شفاف از مراكز هزينه توليدي و خدماتي مشخص و ارائه گردد. خدمات توليدي ژنراتور، ماشين آلات و تجهيزات راه سازي و عمراني و... از جمله اين صنايع به شمار مي روند.
  • مؤسسات خدماتي، پيمانكاري و عمراني ( پروژه‌ها ساخت و ساز)
   براي تحقق امر هزينه يابي و محاسبه بهاي تمام شده فعاليت ها، خدمات و پروژه ها در اين گونه مؤسسات، ضرورت دارد جذب هزينه‌هاي مستقيم براي هر فعاليت/خدمت/پروژه با اتكاء به سيستم‌هاي عملياتي مربوطه صورت پذيرد. سپس از طريق شناسايي و ثبت هزينه‌هاي غيرمستقيم به تفكيك مراكز هزينه، عمليات هزينه يابي و تسهيم انجام گيرد و بهاي تمام شده هر يك محاسبه شود. اين راهكار در شركت ها و مؤسسات خدماتي (نظير شهرداري ها، مخابرات، ...)، پيمانكاري و عمراني (نظير شركت‌هاي كارفرمايي، پيمانكاري، ساختماني، تأسيساتي و...) قابل ارائه مي باشد.

    
  • تحقق یکپارچگی در سیستم های تأمین کننده اطلاعات
   در شماي زير روابط سيستم‌هاي متشكله مورد نظر براي محاسبه بهاي تمام شده در دو تقسيم بندي كلي، ابتدا براي كالاها و سپس براي خدمات و پروژه ها ارائه شده است:
    raycost

    raycost
RayCost

امکانات

 • حسابداري سنجش مسئوليت
 • سهولت و دقت در تصميم گيري امر "برون سپاري" تمام يا بخشي از فعاليت‌ها و خدمات
 • اندازه گيري و كنترل عوامل تشكيل دهنده بهاي تمام شده
 • تعيين ميزان عوامل هزينه ثابت و متغير براي مراكز هزينه
 • كنترل نحوه سرشكن كردن مصرف مواد و هزينه ها
 • شبيه سازي محصولات در دست طراحي و محاسبه بهاي تمام شده آن‌ها
 • كنترل و مقايسه بهاي تمام شده و عوامل تشكيل دهنده آن در طي دوره‌هاي متفاوت زماني
 • پيش بيني منابع موردنياز (مواد، ماشين آلات و نيروي انساني) با درنظر گرفتن برنامه توليد در قالب سناريوهاي مجازي مختلف
RayCost

مزایا و برتری‌ها

 • انعطاف‌پذیری و قابلیت استقرار در سازمان‌ها و بنگاه‌های گوناگون با فعالیت‌های متنوع (تولیدی، خدماتی و عمرانی)
 • برخورداری از توانایی اجرای مدل‌های مختلف و الگوهای منتج از طراحی مفهومی
 • امکان استقرار مرحله و تدریجی متناسب با درجه آماده بودن اطلاعات و سیستم‌های پیش نیاز
 • برخورداری از سازو کارهای لازم برای محاسبه بهای تمام شده به روش ABC