باسکول گذرگاه اصلی ورود و خروج کالا اعم از مواد اولیه، قطعات، نیم‌ساخته‌ها و محصولات نهائی بوده و از حساسیت بالایی برای واحدهای بهره‌بردار برخوردار است و در اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ و کوچک و بنگاه‌های اقتصادی فعال در زمینه‌ی بازرگانی کالا، تأمین‌کننده‌ی اطلاعات برای مسئولین واحدهای فروش و انبار و نیز مدیران میانی و ارشد سازمان می‌باشد.

این نرم‌افزار، دریافت، کنترل و نگهداری اطلاعات اصلی و جنبی فرآیند توزین را عهده‌دار است و به‌کارگیری بهینه‌ی آن از تعارضات معمول در این حوزه جلوگیری می‌کند.

ویژگی‌های سیستم

توزین بار (رابط باسکول)

ویژگی‌های بارز

 • آنالیز بار و نسبت دادن سند توزین به اسناد مرجع در سیستم انبار
 • کنترل وزن بار بر اساس مقادیر اسناد مرجع
 • امکان درج آنالیز بار در توزین بار یا در انبار
توزین بار (رابط باسکول)

امکانات

 • درج مشخصات باسکول، وسیله نقلیه، راننده، شرکت حمل‌ونقل
 • تعیین برقراری ارتباط باسکول با انبار(های) موردنظر
 • تولید سند توزین (قبض باسکول)
 • دریافت وزن خالی و وزن پر وسیله نقلیه و محاسبه وزن خالص بار
 • انجام عملیات به عنوان بار ورودی و بار خروجی
 • چاپ اطلاعات توزین در فرم طراحی شده و موردنظر
 • ثبت اطلاعات دستی توزین برای شرایط خاص و تفکیک آن از اطلاعات مکانیزه
 • نگهداری وزن استاندارد هر وسیله نقلیه و نمایش آن در فرم بار ورودی
 • ثبت سرک تحویل (اضافه بار مجاز) بر اساس تنظیمات
 • ابطال اسناد توزین
 • توزین چند محصول در یک وسیله نقلیه با انجام عملیات در چند مرحله
 • تعریف کاربران با اعمال حقوق دسترسی به بخش‌های مختلف
 • ایجاد سند خاص توزین بدون ضرورت ارسال به انبار
توزین بار (رابط باسکول)

مزایا و برتری‌ها

 • پایش مراحل توزین
 • توزین یک مرحله‌ای بدون وسیله نقلیه
 • محاسبه وزن خالص بار با خارج کردن وزن بسته‌بندی‌های کالا در حالت یک مرحله‌ای

ارتباط با سایر سیستم‌ها