شرکت نور استیل پارس در جمع مشتریان رایورز

1399/04/25

شركت نور استیل پارس زیر مجموعه‌ی شرکت تکوین ساخته‌های فلزی کارا  در سال 1399 فعالیت خود را در زمینه‌ی تولید مفتول کششی با هدف تامین مواد اولیه برای دو  شرکت تکوین ساخته های فلزی کارا و کامکان ساخته‌های فلزی کارا و سایر تولیدکنندگان کشور ، آغاز نموده است.

 

در سال 1379، مدیریت گروه در راستای مکانیزه نمودن سیستم‌های اطلاعاتی در مجموعه‌ی اصلی و شرکت‌های زیر‌مجموعه، نسبت به تهیه‌ی نرم افزار‌های یکپارچه‌ی رایورز در حوزه‌ی مالی و بازرگانی اقدام نمود و از آن تاریخ تا‌کنون با استفاده‌ی مناسب از نگارش‌های روزآمد سیستم‌های اطلاعات مدیریت رایورز (RayMIS) امور مالی و بازرگانی خود را به‌صورت مکانیزه انجام می‌دهد. در سال جاری با تاسیس شرکت نور استیل پارس، تسری و تعمیم نرم‌افزارهای رایورز به این شرکت در دستور کار مدیریت مجموعه قرار گرفت.

 

اهداف اصلی مدیریت شرکت، استفاده از سیستم‌ها بصورت یکپارچه در شرکت اصلی و شرکت های زیرمجموعه و  تحقق شیوه‌ی مدیریت بر مبنای اطلاعات با رویکرد اجرای متمرکز و نظارت متمرکز  می‌باشد.

اخرین اخبار