هفته حسابدار مبارک

1398/09/16

گروه شرکت‌های مهندسی نرم‌افزار رایورز، فرارسیدن هفته‌ی حسابدار را  گرامی می‌دارد و ضمن عرض تهنیت به تمامی حسابداران کشور، برای فعالین پرتلاش حرفه‌ی مالی، آرزوی توفیق روز‌افزون و ارتقاء مستمر دانش تخصصی و کاربست تجارب موثر و ارزشمندشان می‌نماید. 

 

به‌همین مناسبت، امتیازات ویژه‌‌ای برای خریداران نرم‌افزارهای رایورز در حوزه‌ی مالی، در نظر گرفته شده است که تا پایان دیماه سال‌ِجاری معتبر می‌باشد.

 

 

اخرین اخبار