Authored on
هفته حسابدار مبارک 1398/09/16
آشنایی با محصولات جدید و راهکارهای نوین 1398/09/12
سلسله همایش‌های معرفی محصولات و راهکارهای نوین رایورز 1398/09/06
سمینار کارگاه عملی 1398/09/03
سلسله همایش‌های معرفی محصولات و راهکارهای نوین رایورز 1398/08/25
سلسله همایش‌های معرفی محصولات و راهکارهای نوین رایورز 1398/08/25
مصاحبه‌ی جناب آقای رحمتی با ماهنامه‌ی پیوست 1398/07/08
شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) در جمع مشتریان رایورز 1398/06/26
بهره‌برداری سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از سیستم بهای تمام شده رایورز 1398/06/17
مشارکت موفق و موثر رایورز در برگزاری مجامع نمادهای شاخص و مطرح بازار سرمایه 1398/06/05
شرکت بیمه معلم به جمع استفاده کنندگان سیستم جامع مدیریت سهامداران رایورز پیوست 1398/06/05
استقرار سیستم جامع مدیریت امور سهامداران رایورز در هولدینگ شفادارو 1398/06/05
بکارگیری نرم افزارهای یکپارچه‌ی رایورز در حوزه‌های مالی و منابع انسانی شرکت مهندسی توسعه ارتباطات نوین آویژه 1398/06/05
شرکت‌های بادران گستران در جمع مشتریان رایورز 1398/06/05
استقرار سیستم مدیریت امور سهامداران نسل 3 (تحت وب) شرکت رایورز در شركت سبدگردان کاریزما 1398/06/05