اطلاعات تماس

نشانی:

خیابان ولیعصر - نرسیده به توانیر - خيابان لنگران (احتشام سابق) - شماره ۵

کدپستی:
۱۴۳۴۸۴۳۶۴۳
تلفن:
۰۲۱-۸۹۳۲۶۰۰۰
فکس:
۰۲۱-۸۸۷۹۳۵۶۹
آدرس الکترونیکی:
info@rayvarz.com

اطلاعات شرکت

مدیر عامل:
پرویز رحمتی
سال تاسیس:
۱۳۶۸